Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik

POTREBAN VAM JE SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK? NA PRAVOM STE MESTU!

eng-3

Ovlasceni sudski tumač i prevodilac za engleski jezik prevodi brzo, stručno i po pristupačnim cenama, a na poziv klijenata prisustvuje sastancima u ministarstvima ili državnim institucijama, zaljučenjima raznih ugovora. Vrhunsko poznavanje jezika i pravna struka pomažu da engleski sudski tumač profesionalno, brzo i stručno prevede pravna i sudska dokumenta (tužbe, odluke, rešenja, izvode iz sudskog i privrednog registra preduzeća), dokumenta o prebivalištu, dokumentaciju za medjunarodne tendere, tehničku dokumentaciju (što je od posebne vaznosti pri dobijanju atesta nadležnih državnih organa), medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, sertifikate, prisustvuje potpisivanju ugovora.

Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik – Beograd

S obzirom na to da se sva ministarstva Republike Srbije nalaze u Beogradu, naš sudski tumac i prevodilac za engleski jezik u Beogradu lokacijski je u prilici da najbrže i najjednostavnije stigne do odredjenog ministarstva, gde je, za potrebe klijenta, njegovo prisustvo neophodno.
Potreban Vam je sudski tumac i prevodilac za nemacki jezik?
Potreban Vam je sudski tumac za bilo koji drugi svetski jezik?

POZOVITE NAS NA: 011 / 2200 511